Nieuws

Meer nieuws staat in de nieuwsbrief. Wilt u die ontvangen? Stuur een bericht naar info@koreanunspeet.nl

Op 14 mei 2022 wijkevenement en reünie omdat 70 jaar geleden is besloten om woningen in de wijk Korea te bouwen.

  • Op 14 mei overhandiging eerste exemplaren van het Boek KoreaNunspeet 70 jaar
  • Vrije Academie komt met verrassende activiteit om de start met het ontwerpen van een monument 
  • Kinderen van de Da Costaschool hebben de straatspelen geoefend.
  • Eind februari is een huis-aan-huis een flyer verspreid in de wijk Korea.
  • Op 18 januari heeft de Gemeente Nunspeet subsidie toegekend uit het Burgerfonds
  • Dorpsherberg De Roskam eerste sponsor van het evenement op 14 mei, daarna zijn inmiddels meer dan 30 ondernemers en instellingen gevolgd. Vooral ook ondernemers die werken en wonen in onze wijk. Een overzicht staat op de pagina Sponsoren

Krantenberichten