Nieuws uit de wijk

Op 14 mei 2022 wijkevenement en reünie omdat 70 jaar geleden is besloten om woningen in de wijk Korea te bouwen.

  • Op 18 januari beslist de gemeente over een subsidie-aanvraag
  • Dorpsherberg De Roskam eerste sponsor van het evenement op 14 mei